Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Przechodnia 4
mail wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl
phone (86) 275-23-54
fax (86) 275-36-49

Powiatowy Lekarz Weterynarii i Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach: 12.00 - 14.00

NPnWtŚrCzPtSb
00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dzisiaj jest: Środa, 10 Sierpnia 2022Godziny Urzędowania:

Poniedziałek - Piątek od 07:30 do 15:30Inspektor Ochrony Danych:
Ewa Deptuła-Michalak
kontakt: drogą elektroniczną
na adres e-mail:
wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.plBIP


BIP


Strona odwiedzana: 201721 razy


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenie uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenie uboju cielt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji miesa przeznaczonego na użytek własnyOgłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. administracyjnych zespół ds. finansowo-księgowych

Autor: rgosk Dodano: 2016-09-09 12:33:53

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
referent
do spraw: ds.spraw administracyjnych
zespół ds. finansowo-księgowym


Miejsce wykonywania pracy:

Wysokie Mazowieckie

j/w


Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem ul. Przechodnia 4 18-200 Wysokie Mazowieckie


WARUNKI PRACY
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
- praca przy komputerze powyżej 4 h na dobę w pozycji siedzącej,
-praca biurowa pod presją czasu,
- praca związana z koniecznością poruszania się po budynku.
miejsce pracy i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, na parterze budynku, budynek liczy 2 kondygnacje, brak windy,

ZAKRES ZADAŃ

bieżąca obsługa sekretariatu,
prowadzenie rejestrów prowadzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
obsługa centrali telefonicznej i urzadzeń biurowych
komputerowe przepisywanie pism
obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
prowadzenie ewidencji księgowej konta zespołu 3
prowadzenie ewidencji nakładanych mandatów
przetwarzanie danych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
staż pracy: 2 lata pracy w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej
komunikatywność, umiejętna praca w zespole, biegła obsługa komputera i innych urzadzeń biurowych, znajomość przepisów KPA
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

prawojazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 19.09.2016
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Przechodnia 4 18-200 Wysokie Mazowieckie

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia, dokumenty składane powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Koperta z ofertą zatytułowana "oferta pracy"
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
Informacja o sposobie postepowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 1 miesiąca od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

[<< Powrót]