Działalność produkcja mleka surowego

Minimalne wymagania jakie muszą być spełnione, aby otrzymać zaświadczenie o spełnieniu warunków sanitarno – weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka surowego. Czytaj więcej

HPAI grypa ptaków

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI*), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Czytaj więcej

Minimalne wymagania jakie muszą być spełnione, aby otrzymać zaświadczenie o spełnieniu warunków sanitarno – weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka surowego:

 1. Decyzja o stadzie wolnym od chorób zakaźnych wystawiona na właściciela gospodarstwa.
 2. Zaświadczenie odnośnie używania w gospodarstwie wody zdatnej do spożycia lub badań wody z ujęcia własnego.
 3. Aktualny przegląd dojarki.
 4. Aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne osób przeprowadzających dój.
 5. Wyniki badań mleka dostarczone przez mleczarnie.
 6. Właściwe prowadzenie ewidencji leczenia zwierząt.
 7. Separatka dla zwierząt chorych, lub podejrzanych o chorobę.
 8. Powierzchnia – podłogi i ściany łatwe do mycia i czyszczenia w pomieszczeniu, gdzie znajduje się basen – umywalka z podłączeniem bieżącej wody.
 9. Zwierzęta utrzymywane w dobrej kondycji.
 10. Obora z dostępem światła, czyste ściany – regularne bielenie.
 11. Sprzęt do doju, schładzania i przelewania mleka łatwy do czyszczenia, mycia i dezynfekcji.
 12. Środki używane do mycia i dezynfekcji posiadające atest – zatwierdzone przez właściwe władze.
 13. Oznakowanie pomieszczeń o zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Przydatne linki

giw logo
ARiMr
krajowa izba lekarsko wet
mrrw
logo iw bialystok
polnocnowschodnia izba wet